Eerste Hiërogliefje 2018-2019

06-09-2018
Het Hiërogliefje van 6 september 2018 staat online.
Klik hier voor het  eerste Hiërogliefje van schooljaar 2018-2019 of ga naar Actueel - Nieuwsbrief waar ook de bijlagen staan.

Het volgende Hiërogliefje verschijnt op donderdag 27 september 2018. Kopij kan t/m maandag 24 september 2018 worden aangeleverd via info@sbo-depiramide.nl.