Hiërogliefje

05-04-2018
Het Hiërogliefje van 5 april 2018 staat online.
Klik hier voor het  Hiërogliefje van donderdag 5 april  2018 of ga naar Actueel - Nieuwsbrief, voor de nieuwsbrief én de bijlage.
Het volgende Hiërogliefje verschijnt op donderdag 26 april 2018. Kopij kan t/m maandag 23 april 2018 worden aangeleverd via info@sbo-depiramide.nl.