Hiërogliefje

08-11-2018
Het Hiërogliefje van 8 november 2018 staat online.
Klik hier voor het  Hiërogliefje van 8 november 2018 of ga naar Actueel - Nieuwsbrief waar ook eventuele bijlagen staan.

Bij voldoende kopij verschijnt het volgende Hiërogliefje op donderdag 29 november 2018. Kopij kan t/m maandag 26 november 2018 worden aangeleverd via info@sbo-depiramide.nl.