Ouders / Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad


De MR denkt mee in het beleid en de visie van de school met als doel deze samen te ontwikkelen naar een hoger niveau. De MR staat voor mee-denken,  mee-weten, mee-praten, mee-beslissen.
 
De medezeggenschapsraad  bestaat uit 6 leden:  3 ouders en 3 teamleden. De vergaderingen zijn openbaar. Ook als u geen lid bent, bent u welkom om de vergaderingen bij te wonen en te laten horen hoe u over bepaalde zaken denkt. De data staan in de kalender en in het Hiërogliefje.

Namens school hebben de volgende teamleden zitting in de MR.
Resie Otten, voorzitter (rotten@kempenkind.nl), Ellen de Laat, secretaris (edlaat@kempenkind.nl) en Annemarie Kleinheerenbrink (akleinheerenbrink@kempenkind.nl). Momenteel wordt Ellen de Laat vervangen door Ellen Staals (estaals@kempenkind.nl). Voor meer informatie, kunt u ook na schooltijd bellen, telefoon 0497 - 360876.

Namens de ouders zijn Twan de Kruijf (telefoon 06 - 20019860), Brian Zoll (telefoon 06 - 81805701) en Chantal Jonkers (telefoon 06 - 14799093) lid van de MR.

Twan de Kruijf vertelt waarom hij lid is van de MR.

Hallo, ik ben Twan de Kruijf, getrouwd en vader van 2 zonen, mijn oudste zoon Ties zit in B1. In het dagelijks leven ben ik organisatieadviseur en heb een adviesbureau in Breda gespecialiseerd in kwaliteitsmanagement. Ik vind het belangrijk als ouder betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen. Door mijn rol binnen de MR krijg ik een goed inzicht in het reilen en zeilen binnen SBO de Piramide. Daardoor kan ik meedenken over beleidsmatige zaken en daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de school. Ik breng graag zaken in die bij ouders spelen, dus aarzel niet me aan te spreken.