Ouders / Verlofaanvraag

Verlofaanvraag

Wilt u verlof aanvragen? Dat kan middels het inleveren van het aanvraagformulier verlof bij de directie.
 
De regels voor het toekennen van verlof zijn aangescherpt!
Wij verzoeken u om eerst de richtlijnen te bekijken.
 
Heeft u gegronde redenen om verlof aan te vragen, kies dan het voor u benodigde formulier.
 
-   Aanvraagformulier verlof voor vakantieverlof buiten de schoolvakantie
     Alleen indien u wegens werkomstandigheden tijdens de schoolvakanties zelf geen vrije dagen kunt opnemen.
 
-   Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek wegens gewichtige omstandigheden
     Gerelateerd aan familieomstandigheden, geboorte, overlijden, ziekte in de familie, verhuizing, e.d.

Voor het aanvragen van verlof voor ondersteuning van leerlingen door derden onder schooltijd kunt u het volgende formulier inclusief de richtlijnen downloaden.