Ouders / Aamelden / Inschrijven

Inschrijven
Heeft u een oriŽnterend gesprek gehad en is de toelaatbaarheidsveklaring toegekend? Dan kunt u uw kind inschrijven. Tijdens het intakegesprek kunt u onderstaande formulieren ingevuld en ondertekend inleveren.
1.
    Download hier het inschrijfformulier.
2.
    Download hier het toestemmingsformulier.
3.    Bent u als ouders gescheiden en/of woont u niet meer samen?
        Download hier de vragenlijst voor niet-samenwonende ouders.
4.    Gebruikt uw kind medicijnen die ook op school ingenomen moeten worden?
        Download hier de overeenkomst gebruik geneesmiddelen.

Overige informatie
Klik hier voor informatie van de ouderraad inzake de vrijwillige ouderbijdrage zoals verstrekt bij aanvang van schooljaar 2018-2019.
 
Nieuwe informatie m.b.t.  het brengen en halen van de kinderen in relatie tot de verkeersveiligheid rondom school volgt spoedig.
 
Om vervoer per taxi / busje te regelen, kunt u contact opnemen met de gemeente waarin u woont.

Klik hier voor een eerste uitleg over het gebruik van het Ouderportaal (zie ook Ouders - Ouderportaal).
 
Op SBO de Piramide blijven alle kinderen tussen de middag over. De kinderen nemen zelf hun lunch mee naar school. U kunt uw kind zelf drinken meegeven, uw kind kan tijdens de lunchpauze thee krijgen (hiervoor vragen wij jaarlijks een kleine vergoeding) of u kunt een abonnement nemen op Campina Schoolmelk. Kiest u voor dit laatste,  kunt u op school naar een folder vragen. Of u gaat naar de website van Campina www.campinaopschool.nl.
 
Download hier de Leerplichtfolder.
Download hier het Protocol agressie en geweld.