Ouders / Medezeggenschapsraad

Notulen MR


Klik hier voor de notulen van de MR-vergadering van

4 juli 2017.

De notulen van de vergadering van 25-09-2017 volgen spoedig.