Brabants Verkeersveiligheidslabel

In 2007 heeft de school het Brabants Verkeersveiligheidslabel behaald (BVL).
In samenwerking met gemeente Bladel en andere scholen binnen de gemeente
wordt extra aandacht besteed aan verkeersonderwijs, verkeersveiligheid rond de school
en andere veiligheidsaspecten, zoals het vervoer van onze leerlingen.
De verkeerswerkgroep, bestaande uit ouders en teamleden, zorgt voor een jaarlijks plan
dat ten uitvoer wordt gebracht.
Het is de bedoeling dat de leerlingen veel praktische leerervaringen opdoen
en dat kinderen actief nadenken over verkeer in al zijn facetten.
Er is een verkeersouder aangesteld, die activiteiten co÷rdineert
en ouders/verzorgers vertegenwoordigt in overlegsituaties.
Periodiek wordt getoetst of we nog steeds voldoen aan de eisen, die aan het label gesteld zijn.