12november2018
SBO de Piramide heeft vacatures voor leerkrachten en een vakleerkracht.
08november2018
Het Hiërogliefje van 8 november 2018 staat online.

Geloof en plezier in eigen kunnen

Welkom op de website van De Piramide.

De Piramide is een school voor speciaal basisonderwijs met een regionale onderwijsvoorziening voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. Als de onderwijsmogelijkheden op de reguliere basisschool ontoereikend zijn, kunnen kinderen in aanmerking komen voor plaatsing op De Piramide. Hierbij delen wij de gedachte van de Wet Passend Onderwijs: regulier als het kan, speciaal als het moet.

In het pand van SBO de Piramide is tevens KempenKind Centrum Passend Onderwijs gehuisvest. Dit centrum heeft een regionale ondersteuningsfunctie. Basisscholen in de regio en ouders kunnen een beroep doen op de specialisten die hier werken, onder wie orthopedagogen, gedragsspecialisten, onderwijskundigen en logopedisten. Voor meer informatie, gaat u naar KempenKind Centrum Passend Onderwijs.

SBO de Piramide maakt deel uit van Onderwijsstichting KempenKind.